הצהרה לאע"צ

מבקש להשתתף יחד עם אשתי בשבת חינוך בירושלים 1.4.
מצהיר כי ידוע לי שמדובר בפעילות רשות,
שאינה חלק משעות העבודה שלי.
כמובן לא אבקש שעות נוספות עבור השתתפותי בפעילות זו.

דילוג לתוכן