משהו טוב קורה ברבנות הצבאית!

התקבלת ללימודים בהצלחה!

חתימת הצהרה

מועמד יקר,
ב”ה מעמודתך לכיתת לומדים של הרבנות הצבאית לתואר ראשון אושרה, הן סיגלית והן אקדמית.
טרם ניגש להזין את התמריץ והלימודים במחשב הצבאי, אנא חתום על ההתחייבות הבאה:

הריני מתחייב להתמיד בלימודים להשקיע את מלוא מרצי בכדי להצליח בלימודים
לעשות הכל בכדי להצליח ולהתקדם בלימודים ובתפקידי הצבאי.

אנא חתום: שם פרטי שם משפחה, טלפון חתימה.

שים לב! הרשמתך הסופית תלויה בהתחייבות זו!

דילוג לתוכן